Krakers proberen paleis te bezetten

AMSTERDAM, 23 JAN. Een groep van ongeveer honderdvijftig krakers heeft gistermiddag tevergeefs geprobeerd het Paleis op de Dam te bezetten. De bezetting zou plaatshebben uit protest tegen de nieuwe Huisvestingswet, die de Tweede Kamer volgende week dindag behandelt.

De krakers wilden profiteren van de rondleiding in het Paleis op de Dam die gisteren werd gegeven in verband met de Rembrandttentoonstelling. Een ruime overmacht van de politie op de Dam voorkwam echter dat de bezetting plaatshad. Daarop trok de groep naar het Amsterdamse stadhuis, waar gedurende een half uur de vergadering van de gemeenteraad verstoord werd. Na sommatie verliet de groep het stadhuis.

In de Kalverstraat ontstond vervolgens enige consternatie toen politie te paard zich in de groep mengde. Er werden twee aanhoudingen verricht wegens “het moedwillig omver lopen van kledingrekken”. Deze mensen zitten nog vast.

De Amsterdamse politie had volgens een woordvoerder twee peletons ME achter de hand. “Ieder jaar heeft rond deze tijd van het jaar een kraakactiedag plaats. Het was ons ter ore gekomen dat die gisteren zou plaatshebben, dus waren we voorbereid”, aldus de zegsman.

De nieuwe Huisvestingswet moet halverwege 1993 van kracht worden. De wet is bedoeld als vervanging voor de Woonruimtewet uit 1947 en een deel van de Woningwet. De grieven van de kraakbeweging richten zich met name op een artikel uit de nieuwe wet, die het strafbaar maakt om panden te kraken die korter dan zes maanden leeg staan. Krakers riskeren daarmee in de toekomst een gevangenisstraf van maximaal vier maanden.