Kamer wil behoud oude vergaderzaal

DEN HAAG, 23 JAN. Het Kamerlid A. Stemerdink (PvdA) heeft 76 handtekeningen - en daarmee de meerderheid - verzameld van Kamerleden die tegen ontmanteling zijn van de oude parlementaire vergaderzaal.

Op 24 april wordt de nieuwe zaal in gebruik genomen. Volgens de huidige plannen worden de groene bankjes uit de oude zaal verwijderd en wordt er een representatieve ontvangstruimte van gemaakt. De 76ste handtekening kreeg Stemerdink gisteren van Kamerlid Terpstra (VVD). Stemerdink zal vandaag een verzoek bij het presidium deponeren om de Kamerzaal in de huidige vorm te bewaren.