Kaland vraagt van Simons opheldering

DEN HAAG, 23 JAN. De CDA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, A.J. Kaland, heeft staatssecretaris Simons (volksgezondheid) opheldering gevraagd over de inkomenseffecten per 1 januari van de stelselwijziging ziektekostenverzekering.

Aanleiding voor de schriftelijke vragen zijn berekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), waaruit blijkt dat ook lagere inkomensgroepen koopkrachtverlies lijden. Kaland herinnert de staatssecretaris eraan dat deze in het najaar in de Senaat heeft verkondigd dat mensen met een modaal inkomen in praktisch alle gevallen in inkomen gelijk blijven of er op vooruit gaan. De laagste inkomensgroepen zouden niet benadeeld worden. Kaland wil onder meer weten in hoeverre de inkomenseffecten per 1 januari verschillen van de cijfers zoals Simons ze vorig jaar presenteerde. Hij is ook benieuwd wie nu minder premie betalen.

Onder aanvoering van Kaland slaagde het CDA er in november in de kabinetsplannen voor één basisverzekering tegen ziektekosten af te slanken, zodat op 1 januari maar een deel van de oorspronkelijke plannen kon worden verwezenlijkt. De geneesmiddelen werden overgebracht naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, overheveling van de huisartsenhulp ging door druk van het CDA niet door. Het CDA zet nog steeds vraagtekens bij de mogelijkheid met het plan-Simons, dat door het kabinet wordt gesteund, de kosten in de gezondheidzorg te beheersen. CDA-senator Stevens zei onlangs dat zijn voorstel voor belastinghervorming wordt gefrustreerd door het plan-Simons.

Pag 3:

"Kamer moet haast maken'

Ziekenfondsraad-voorzitter L. de Graaf, CDA'er en oud-staatssecretaris van sociale zaken, waarschuwde vanmiddag dat de politieke besluitvorming over het vervolg van plan-Simons dit jaar geen herhaling van vorig jaar mag worden. Als dat wel gebeurt, is er volgens De Graaf te weinig tijd voor een verantwoorde invoering van nieuwe maatregelen op 1 januari 1993. “Een herhaling van de steeds oplaaiende discussie is fnuikend voor een verantwoorde verdere invoering”, aldus De Graaf vanmiddag tijdens de eerste vergadering dit jaar van de Ziekenfondsraad. “Nu redde het veld het nog, hoewel de voorlichting aan de verzekerden wel erg op de valreep kwam. Bij een volgende stap is zo'n krappe maand ondenkbaar, omdat het hier om veel ingewikkelder zaken gaat.” Voor de zomer moet er volgens De Graaf “een duidelijk politiek commitment zijn over het al dan niet doorzetten van de volgende stap”. Binnenkort zal Simons laten weten welke stappen hij per 1 januari 1993 wil nemen. De Graaf verwacht dat uitsluitend de functionele omschrijving van zorg voor verpleging, verzorging en geestelijke gezondheidszorg zal worden ingevoerd.

De Graaf wees er vanmiddag ook op dat verdere "modernisering' van het verzekeringsstelsel alleen kan slagen als de politiek bij elke stap overeenstemming bereikt over de gevolgen daarvan voor koopkracht, premiedruk en collectieve lasten. “Daar lagen - en liggen wellicht - nog de meeste hobbels op de weg”, aldus De Graaf.