Inname water Maas gestopt

ROTTERDAM, 23 JAN. Het waterwinningsbedrijf Brabantse Biesbosch is gisteren gestopt met de inname van Maaswater. Reden is een ernstige verontreiniging van het Maaswater, veroorzaakt in het Belgische Wallonië. Het water is vervuild met de stoffen aniline en pydrine die worden gebruikt in de chemische industrie.

Het zuiveringsbedrijf verwacht dat na het weekend de produktie hervat kan worden. De Brabantse Biesbosch draagt zorg voor de drinkwatervoorziening van Rotterdam, Dordrecht en delen van West-Brabant en Zeeland.

De huidige verontreiniging werd geconstateerd op de grens tussen Nederland en België, waar Rijkswaterstaat een drijvend laboratorium in de Maas heeft. De drinkwatervoorziening loopt geen gevaar. In de spaarbekkens is een voorraad water aanwezig waarmee men ruim twee maanden toekan.

Niet bekend

Over de kwestie is sedert 1975 overleg gaande tussen Nederland en België. In de onderhandeling over nieuwe waterverdragen is uiteindelijk een voorstel op tafel gekomen, die de Belgen in ruil voor een scherpere controle van het Maaswater in Wallonië een verdieping van de Westerschelde biedt. Met het verder uitdiepen van de Westerschelde zou de haven van Antwerpen toegankelijker worden voor grote schepen.

In Wallonië heeft de verontreiniging geen consequenties voor de waterwinnning. Het Waalse drinkwater is grondwater, afkomstig uit de Ardennen.