Hueting

In W&O van 9 januari wordt verslag gedaan van het onderzoek van de econoom Hueting naar een manier om de milieukosten door te berekenen in een model ter bepaling van een duurzaam BNP.

Teruggebracht tot de essentie is het nieuw ontdekte principe te omschrijven door: ""Bij economische activiteit, rekening houden met de kosten/inspanningen om de oorspronkelijke staat te herstellen.''

Dit mag voor macro-economen nieuw zijn. Voor eenvoudige huurders is dit een bekende clausule in de huurovereenkomst. Terecht kan van de huurder/gebruiker geëist worden dat bij verhuizen het pand in originele staat opgeleverd wordt.

Ook het principe dat de vervuiler betaalt stoelt in feite op hetzelfde uitgangspunt. Centraal staat niet het betalen maar acceptatie van de aansprakelijkheid als ingegrepen of veranderingen aangebracht worden ten opzichte van de uitgangssituatie.

De historische impact van de toeschrijving van deze "ontdekking' aan Hueting zal niet zo groot zijn als de eveneens foutieve toeschrijving van de ontdekking van Amerika (Columbus). Maar als beide onderwerpen in één katern aan de orde komen is het verband snel gelegd en rijst de vraag wie dan wel het principe van "terugbrengen in de originele staat' als eerste gedefinieerd heeft.