God (2)

Als Max Pam sr. aan Max Pam jr. boosaardige informatie over God verschaft, is het niet verwonderlijk dat de laatste te zijner tijd aan Mini Pam het er niet veel beter van afbrengt.

"Het kwaad straft zichzelf', weet ik dan. En dat kan maar zo "drie à vier generaties' doorgaan. Het vriendelijke van God is nu, dat hij in dit kader een restrictief beleid voert: maximaal drie à vier geslachten zal de causaliteit van het door Pam veroorzaakte kwaad doorwerken. Maar ook dan nog heeft God ettelijke malen graag ingegrepen, en de fataliteit van dat "het kwaad straft zichzelf' doorbroken (zie bijvoorbeeld 1. Koningen 14 : 13, en 15 : 4). Gods vergevingsgezindheid treedt dus niet pas in werking na het vierde geslacht, maar al in het vierde, en soms al eerder.

Pam moet vooral niet doen alsof niet hij, maar God schuldig zou zijn aan Pams kwaadaardigheid: het is Pam die z'n zoon, klein- en achterkleinzoon kwaad berokkent.

Misschien valt het Pam bij nadere lezing op dat het in Exodus 34 : 6+7 (ik gebruik de Groot Nieuws Bijbel-vertaling) óók over "duizenden generaties' gaat. Tegenover de mensen die erkennen dat hij "mild, vol medelijden, vol liefde en geduld is, een God op wie je vertrouwen kunt', voert God een expansief beleid: "tot in de duizendste generatie bewijs ik mijn trouw, vergeef ik misdaad, onrecht en zonde'. Met andere woorden het woekerende kwaad beteugelt hij, het goede beloont hij ruimhartig.

Maar er staat over de verantwoordelijkheid voor eigen kwaad meer in de bijbel. Wat aan alle beweringen van Pam hun kracht ontneemt, is (ik neem maar één fragment: Pam leze de hele bijbel eens goed) het volgende citaat: “De Heer richtte zich tot mij: "Waarom gebruiken jullie in Israël dit spreekwoord: - De Vaders hebben zure druiven gegeten, maar de kinderen krijgen stroeve tanden -? Zo waar als ik, de Heer, de levende God ben: dit spreekwoord zal in Israel niet meer gebruikt worden. Het leven van ieder mens is in mijn handen, dat van de vader, maar ook dat van de zoon. Alleen een mens die zondigt, zal sterven” (Ezechiël 18 : 1-4).

Dus Pam sr. kan een boel kwaad stichten, voor zichzelf en z'n nageslacht. En toch zullen Pam jr. en Mini Pam het nog niet eens uitsluitend aan hèm kunnen verwijten.

Laten we bidden voor Max Pam, en z'n nageslacht, ten minste drie generaties ervan: God is vriendelijk en vergevingsgezind.