God (1)

Op de Achterpagina (NRC Handelsblad, 17 januari) vraagt Max Pam zich, geestig badinerend, af of God een vliegtuig zonder motor kan laten vliegen. Maar hij zal er vreemd van opkijken dat God zoiets lukt, almachtig zijnde, want God schept als hij dat wil terplaatse die voorziene maar ontbrekende motor.

Dit wordt begrijpelijker als men bedenkt dat voor onze verrijzenis (het weer tot bestaan roepen van het heerlijke gebied van de zinnenactiviteit, uitdrukking van Anscar Vonier in 1952) de op dat moment en op die plaats toch ontbrekende atomen opnieuw door God worden geschapen. Hoe dat in zijn werk gaat, kunnen wij ons al een eindweegs voorstellen.

Namelijk waar Pam, deze keer raillerend, zich hier in een ander verband afvraagt of God alles onthoudt en een enorme boekhouding erop na moet houden. Dat nu is in mijn geval bij die verrijzenis niet nodig, aangezien in iedere lichaamscel al het hele programma vervat zit voor het aanvullen van voorheen voorziene maar op dat moment ontbrekende atomen. Wetenschappers leren ons dat.