Expediteurs staken om grensopheffing

ROTTERDAM, 23 JAN. De expediteurs aan de landsgrenzen van de EG zullen maandag 27 januari geen douane-activiteiten uitvoeren. Ze willen aandacht vragen voor de gevolgen van het opheffen van de binnengrenzen op 1 januari 1993. De FNV Vervoersbond is het niet met de actie eens. Verladers, bedrijven die goederen laten veroeren, en transportbedrijven hebben wel begrip voor de problemen van de expediteurs, maar vinden dat ze geen schade mogen ondervinden van de acties.

In alle lidstaten van de EG, behalve in Groot-Brittannië en Ierland, zullen expediteurs maandag actie voeren. In de meeste gevallen verrichten ze vanaf zes uur 's ochtends tot zes uur 's avonds geen of weinig douaneformaliteiten. De Nederlandse expediteurs hebben toegezegd bederfelijke goederen wel af te handelen.

De expediteurs vinden dat de nationale overheden en de EG een sociaal plan voor de circa 85.000 werknemers in deze sector moeten maken. In dat plan moeten om- en bijscholing, herplaatsing, ouderenregelingen en uitkeringen geregeld worden.

Bij de ruim 100 expeditiebedrijven aan de landgrenzen van Nederland werken 2400 mensen. Bij deze expeditiebedrijven verzorgen de declaranten de aangifte van goederen die worden in- en uitgevoerd door handel, industrie en vervoerders, het zogenaamde inklaren. De Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek (Fenex) verwacht dat zeker 1000 declaranten hun baan zullen verliezen.

“De overheid moet de uitkeringen van deze mensen aanvullen en de omscholing bekostigen. We zijn voor het opheffen van de grenzen, maar vinden het onjuist dat wij voor de gevolgen moeten opdraaien”, zegt P.J.N. van Os, directeur van Fenex. Hij verwacht dat voor een sociaal plan tussen de 20 en 30 miljoen gulden nodig is.

De FNV Vervoersbond vraagt haar leden, ongeveer de helft is lid van deze bond, niet mee te doen aan de acties van de werkgevers. De FNV vindt het doel van de actie - de overheid moet de aanvullende uitkeringen voor mensen die hun werk verliezen betalen - principeel onjuist. “Het is de verantwoordelijkheid van de werkgevers om te zorgen voor werknemers die niet herplaatsbaar zijn. Bovendien is het al zeven jaar bekend dat de grenzen opgeheven worden”, zegt mevrouw A. Jongerius van de FNV Vervoersbond.

Jongerius is bang dat de werkgevers na deze acties zeggen dat ze alles gedaan hebben en dan de zaak aan de overheid overlaten. De Vervoersbond CNV die slechts een gering aantal declaranten vertegenwoordigd, vindt ook dat de werkgevers verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van de EG-maatregel.

De EVO, de organisatie van verladers, heeft begrip voor de acties, maar verwacht opstoppingen en vertragingen bij de grenzen. De EVO adviseert haar leden vast te leggen of er schade wordt geleden in verband met het eventueel verhalen van deze schade op de actievoerende bedrijven. Overigens kunnen vervoerders en verladers de actie van de expediteurs omzeilen door zelf de benodigde formulieren in te vullen. NOB Wegtransport is niet van plan eventuele schade te verhalen op de expediteurs en raadt haar leden aan zondag de benodigde formulieren door de expediteurs te laten invullen.