De Vries tegen voorstel voor brede sociale wet

DEN HAAG, 23 JAN. Minister De Vries (sociale zaken) ziet weinig in het samenvoegen van de sociale wetten voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en Bijstand. Dat zei De Vries gisteren in een reactie op een voorstel van die strekking dat de vakcentrale FNV dinsdag deed in een nota over de herziening van de uitvoering van de sociale zekerheid.

Het idee van de FNV om de sociale zekerheid veel meer dan nu in te richten als een springplank naar een nieuwe baan vindt hij prima. Het concrete voorstel om de WW, de WAO en de Bijstand in één regeling op te nemen wijst hij echter van de hand. “Daarin zie ik weinig winst. Ik geloof niet dat de huidige wetten een hindernis hoeven te zijn”, aldus De Vries.

Ook wat betreft het FNV-voorstel om sociale diensten, bedrijfsverenigingen en arbeidsbureau's samen te voegen heeft De Vries zijn twijfels. Voor de NCRV-radio sprak de minister van “een theoretische blauwdruk waarbij een aantal aspecten toch niet helemaal evenwichtig aan de orde komen”. Volgens hem levert het meer op als de bestaande samenwerking tussen de organisaties wordt versterkt. Het idee om te komen tot één loket voor uitkeringsgerechtigden vindt hij "relevant'. Hij wil daar verder over nadenken, maar volgens de minister moeten de gemeenten, en daarmee de gemeentelijke sociale diensten wel een eigen rol spelen. “Hun rol is essentieel, ook al vanuit de sociale vernieuwing. Als er één loket komt bestaat er ook de mogelijkheid dat de afstand tot de gemeenten weer erg groot wordt”.

De Vries ziet weinig in een langdurige reorganisatie zoals vorig jaar bij de arbeidsvoorziening: “Die heeft tien jaar voorbereiding gekost. Dat waren niet de jaren waarin de klanten het best geholpen werden”. Beter is het volgens De Vries om alle inspanning te richten op een versterking van de dienstverlening.