Alders wil fenol-verbod handhaven

DEN HAAG, 23 JAN. Minister Alders (milieu) wil dat in Nederland het gebruik van pentachloorfenol als verduurzamingsmiddel voor hout verboden blijft. Daarom heeft Nederland voor het eerst een beroep gedaan op een artikel in het EG-verdrag dat op milieugebied een verdergaand nationaal beleid mogelijk maakt dan de Europese richtlijnen toestaan. Pentachloorfenol werd vooral toegepast in hout, maar ook in textiel, leer en rubber. Het is sinds 1989 in Nederland verboden.

De bewuste EG-richtlijn, die vorig jaar bij meerderheid van stemmen van de lidstaten is aangenomen, staat het gebruik van dit middel wel toe. Volgens het ministerie gaat het om een stof die “giftig en slecht afbreekbaar” is en bovendien “in hoge mate is verontreinigd met gechloreerde dioxine-verbindingen”.

Of het beroep van Nederland op het artikel in het EG-verdrag wordt toegestaan, hangt af van de Europese Commissie. Volgens het verdrag is een dergelijk artikel in uitzonderingsgevallen toegestaan als het milieu dat vereist. Mogelijk moet het Europese Hof van Justitie beslissen of Nederland de uitzonderingspositie wordt toegestaan. Hangende eventuele procedures blijft het verbod van kracht.