Actiegroep klaagt waterschap aan wegens storten van vervuild slib

JACOBSWOUDE, 23 JAN. De Stichting tot behoud van het Braassemermeer heeft bij de rijkspolitie van Leiderdorp een klacht ingediend tegen het Hoogheemraadschap van Rijnland wegens het storten van vervuilde bagger in het meer. “We eisen dat de stort onmiddellijk wordt gestopt, anders dagen we het hoogheemraadschap voor de rechter”, aldus E.J. Bosch, voorzitter van de stichting, waarin omwonenden verenigd zijn.

De stort van baggerslib, een vracht van 360.000 kubieke meter afkomstig uit het aangrenzende Delfland, was juist gisteren hervat, nadat ze gedeeltelijk had stilgelegen. Bij bemonstering was namelijk slib van klasse 4 aangetroffen, terwijl de stortvergunning slechts betrekking heeft op bagger van de minder vervuilde klasse 3. Volgens Rijnland voldoet de aangevoerde bagger nu aan de juiste norm.

De stichting is het hiermee volstrekt oneens. Ze heeft zelf het onafhankelijke expertisebureau dr. A. Verweij bv in Rotterdam ingeschakeld om monsters te nemen. Dit onderzoek heeft aangetoond dat het slib grote hoeveelheid van het giftige metaal chroom bevat. Er zijn concentraties van 165 milligram per kilo droge stof aangetroffen. Chroom tast onder meer de ademhalingsorganen van vis aan.

Volgens Bosch blijkt uit de proef van het Rotterdamse bureau zonnneklaar dat er tegen alle regels in slib van de verboden klasse 4 wordt gestort. Met deze uitslag als steun in de rug heeft de stichting de strafklacht ingediend. Over de monstername door het hoogheemraadschap zegt Bosch dat deze slechts gericht is op polycyclische aromatische koolwaterstoffen (de gevreesde PAK's) en dat de bagger niet op zware metalen wordt gecontroleerd.

Woordvoerder C. Meijer van het hoogheemraadschap betwist dat. “Ook wij”, zegt hij, “bemonsteren het slib wel degelijk op zware metalen, maar hebben, ook bij controle, niet meer dan 45 milligram chroom per kilo droge stof aangetroffen.” Hij ondersteunt een suggestie van de rijkspolitie om ook door de politie monsters te laten nemen en die te laten onderzoek door het gerechtelijk laboratorium in Rijswijk. “Dan kunnen de monsters van ons, van de actiegroep en van de politie met elkaar worden vergeleken.”