Verkoop van sociale woningen gedaald

DEN HAAG, 22 JAN. In 1991 is de verkoop van sociale koopwoningen (premie A) met circa 15 procent gedaald.

Dat blijkt uit cijfers van de Bemiddelende Organen, die de gemeenten adviseren over het verlenen van gemeentegarantie. Hypotheken voor sociale koopwoningen vrijwel uitsluitend worden verstrekt als de koper over gemeentegarantie beschikt. In totaal gaven de Bemiddelende Organen vorig jaar 10.980 positieve adviezen voor gemeentegarantie af. In 1990 waren dat er 12.858. Over het bouwprogramma premie-A van 1991 werden vorig jaar 4.858 positieve adviezen afgegeven. In 1990 waren dat er 5.792 over het bouwprogramma van dat jaar. In beide gevallen bedraagt de daling 14 tot 16 procent. De hoge hypotheekrente vorig jaar was de belangrijkste oorzaak voor de stagnerende verkoop. Staatsecretaris Heerma (volkshuisvesting) heeft daarom besloten de premies voor sociale koopwoningen met ingang van 1 januari rente-afhankelijk te maken.