Taxichauffeurs werken samen tegen treintaxi

DEN HAAG, 22 JAN. Een aantal zelfstandige taxi-ondernemers uit Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam praat over samenwerking om hun belangen te behartigen in contacten met andere vervoersorganisaties en de overheid. Dat hebben vertegenwoordigers van Rotterdamse en Haagse taxi-ondernemers gisteren bekendgemaakt in Wassenaar.

Volgens woordvoerder Passenier van de Rotterdamse taxi-onderneming St. Job komt het plan voor een onafhankelijke organisatie voor de vier grote steden voort uit het gezamenlijk verzet van de zelfstandige rijders tegen het treintaxi-project van de Nederlandse Spoorwegen, in de zomer van 1991. De zelfstandige taxi-ondernemers vreesden dat de invoering van de treintaxi in de grote steden hun concurrentiepositie zou aantasten. Na de protesten werd de invoering van de treintaxi in Amsterdam uitgesteld.

De Haagse taxichauffeur E. van Tongeren zegt dat de dreiging van de treintaxi nog niet is verdwenen en dat de vrije ondernemers in de vier grote steden door zich aaneen te sluiten sterker staan tegenover nieuwe initiatieven van de NS. Details over de nieuwe organisatie wilde hij noch Passenier geven. Volgens Van Tongeren gaat het tot nu toe om een overlegorgaan. Hij verwacht niet dat de verschillende chauffeurs in de toekomst echt één bedrijf zullen vormen. “We willen geen grote baasjes worden.”

Passenier verklaarde dat de organisatie in elk geval onafhankelijk zal opereren van het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), waarin alle taxibedrijven in Nederland zijn vertegenwoordigd. Het KNV heeft steeds medewerking verleend aan het treintaxi-project.

De taxichauffeurs spraken gisteravond terloops over de veiligheid in hun branche, naar aanleiding van de schietpartij maandagnacht in Amsterdam waarbij een 25-jarige chauffeur ernstig werd verwond. Volgens de Haagse woordvoerder Van Tongeren valt aan de veiligheid voor taxirijders niet veel te verbeteren.

Volgens zijn Rotterdamse collega Passenier kan met behulp van veel geld wel een methode worden gevonden om taxichauffeurs beter te beveiligen, ondermeer door een satellietverbinding tussen een taxi en de centrale. “Maar de overheid zou daar geld voor over moeten hebben. Voor het treintaxi-project zijn ook miljoenen guldens geïnvesteerd, maar ik ben bang dat het rijk zoveel geld niet overheeft voor onze veiligheid”, voorziet hij.