Riaggs helpen meer dan 400.000 mensen

SCHEVENINGEN, 22 JAN. Na een moeizame aanloopperiode die gepaard ging met meesmuilende kritiek op het "sociale akademie'-imago van de hulpverleners, bieden de Regionale Instituten voor de Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG) op dit moment jaarlijks hulp aan meer dan 400.000 mensen die in psychische nood verkeren.

Bij de viering van het tienjarig bestaan van het RIAGG, vandaag in Scheveningen, blikte staatssecreatris Simons (volksgezondheid) terug op de roerige beginjaren van de RIAGG's, waar in 1981 de Sociaal-Psychiatrische Dienst, het Medisch Opvoedkundig Bureau, het Instituut voor Medische Psychologie en het Bureau voor Levens-en Gezinsvragen in opgingen.

Doel van de nieuwe opzet was een halt toe te roepen aan de verbrokkeling op het gebied van geestelijke hulpverlening en die hulpverlening laagdrempelig te maken. “Tien jaar na het begin kunnen we vaststellen dat de toegankelijkheid van de RIAGG's groot is, het hulpverleningspakket gedifferentieerd terwijl de kennis omtrent diagnostiek en intakeprocedures sterk verbeterd is”, aldus Simons.

De kritiek in de aanloopfase betrof vooral de lange wachttijden en de, toen nog, hoge drempel. Ook de inefficiënte manier van werken en het feit dat hulpverleners niet altijd raad wisten met klachten van bijzondere doelgroepen, deed de vraag rijzen of de RIAGG's wel in staat waren de groeiende vraag om hulp op te vangen.

De wachtlijsten zijn er nog steeds maar de kritiek is gaandeweg verstomd, bleek vorig jaar uit een landelijk onderzoek naar het oordeel van ex-cliënten over hun behandeling bij tien RIAGG's. De ruim tweeduizend ondervraagden oordeelden zeer positief over de manier waarop de hulpverleners met hen en met hun problemen waren omgegaan. Ook waren zij tevreden over de effecten van de behandeling en de manier waarop zij over die behandeling door de betrokken hulpverleners werden genformeerd.

Tussen 1987 en 1989 nam de hulpvraag met 32 procent toe. Het gaat niet alleen om mensen die psychisch in de knel zitten, ook mensen die problemen hebben op het gebied van huisvesting of voorgdij kloppen aan om hulp.

Een van de redenen voor de enorme toeloop op de RIAGG's is volgens Simons dat men zich niet, zoals vroeger, meer geneert voor het feit dat men hulp zoekt wanneer het psychisch niet goed gaat. Ook wees Simons er op dat de bereidheid van mensen om zelf hun problemen te verwerken, steeds meer afneemt.