Reorganisaties drukken winst bij Nedschroef

HELMOND, 22 JAN. De nettowinst van de schroeven- en boutenfabriek Nedschroef blijft over het afgelopen jaar 20 tot 30 procent achter bij de verwachtingen. De winstdaling is een gevolg van voorzieningen voor reorganisaties waartoe onlangs is besloten. De directie van Nedschroef maakte dit vandaag bekend.

Exclusief de reorganisatiekosten is het resultaat vorig jaar fractioneel gestegen. Bij de bekendmaking van de halfjaarresultaten sprak de onderneming de verwachting uit dat de winst over 1991 niet lager zou zijn dan die van f 9,6 miljoen of f 14,11 per aandeel van 1990.

De voornaamste negatieve ontwikkeling was de annulering van een machine-order door een belangrijke klant van dochter Nedschroef Herenthals in België. Deze fabriek van machines voor de schroeven- en boutenfabricage moet mede daardoor worden gereorganiseerd. Ook treft Nedschroef een voorziening voor een reorganisatie van dochteronderneming Vereinigte Schraubenwerke (VSW) in Duitsland. De reorganisaties houden verband met zowel ongustige marktontwikkelingen als structurele aanpassingen. Nedloyd zal een aantal activiteiten uitbesteden. Naar verwachting zullen deze werkmaatschappijen over 1991 nog wel winst laten zien.

Door de reorganisaties zullen volgens directeur drs. E. van Thiel naar schatting 170 banen verdwijnen “waarvan een aanzienlijk deel via gedwongen ontslag”. Van Thiel wil met het oog op nog lopende gesprekken met de vakbonden niet zeggen hoeveel mensen precies in de verschillende vestigingen moeten verdwijnen. Bij Nedschroef werken momenteel 1310 mensen.

Wegens de onzekere politieke en economische situatie onthoudt Nedschroef zich van het uitspreken van verwachtingen voor het lopende jaar.