Rapport: uitgever niet creatief met kranten

ROTTERDAM, 22 JAN. Voor het voortbestaan van de regionale dagbladen Het Binnenhof en Leidsche Courant moet een "creatieve' oplossing worden gevonden. Het "defensieve' scenario van de directie van uitgever Sijthoff Pers, dat voorziet in samenvoeging van de kranten met de Haagsche Courant, moet plaats maken voor een beleid dat gericht is op "het behoud van abonnementen'. Indien mogelijk zou hierbij het Bedrijfsfonds voor de Pers voor noodlijdende kranten moeten worden betrokken.

Dat staat in een contra-expertise dat het Amsterdamse managementbureau KM heeft gemaakt van een beleidsplan van Sijthoff Pers in opdracht van de ondernemingsraad, de Grafische Bond van de FNV en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Volgens de contra-expertise, die volgende week maandag zal worden besproken met het personeel van Sijthoff-Pers, moet de directie op korte termijn de gewenste sterkte van de redacties vaststellen en deze vervolgens drie jaar de tijd geven de ingezette kwaliteitsverbetering te vervolmaken. Het "afdwingen' van de samenvoeging van de kranten met de Haagsche Courant door middel van een vacaturestop moet de directie van Sijthoff-Pers staken.

Over Sijthoff Pers zelf merkt de contra-expertise op dat de cultuur van werkgroepen, vergaderen en management door procedures zonder dat knopen worden doorgehakt moet veranderen. De organisatie van Sijthoff Pers moet volgens de onderzoekers aanzienlijk "platter' door bestuurslagen te schrappen. Ook zou het aantal stafmedewerkers moeten relateren aan de omvang van “het nieuwe kernbedrijf” van maximaal 800 arbeidsplaatsen. Verbetering van de winstgevendheid van het bedrijf is snel nodig. Verdere inkrimping van het personeelsbestand met 60 tot 70 arbeidsplaatsen in met name de bestuurslagen is volgens de contra-expertise gewenst. Vorig jaar kondigde Sijthoff Pers een reductie van het personeelsbestand aan van ongeveer 140 arbeidsplaatsen.

Volgens de onderzoekers ontbreekt een duidelijk personeelsbeleid bij Sijthoff Pers. De plannen van de directie voor vermindering van het personeelsbetand gaan uit van natuurlijk verloop, maar niet aangegeven is waar dat verloop zou moeten plaatshebben. De onderzoekers bevelen de directie aan een sociaal plan op te stellen. De directie van Sijthoff Pers zegt zich voorlopig van commentaar te willen onthouden. De Nederlandse Vereniging van Journalisten onderschrijft de conclusie van de externe onderzoekers dat de inkrimping van het personeelsbestand bij Sijthoff Pers, met name in de "overhead', onvermijdelijk is om de kerntaak van het uitgeven van dagbladen op “een verantwoorde wijze te kunnen continueren”. De NVJ vertrouwt er op dat de plannen om Het Binnenhof mettertijd te laten verdwijnen zullen worden ingeruild voor een “actief uitgeefplan”.