"Nederlandse nutsbedrijven worden veel grootschaliger'

ROTTERDAM, 22 JAN. Directeur ir. J. Haijkens van het Energie- en waterdistributiebedrijf Rijnland voorziet en drastische schaalvergroting voor de openbare nutsbedrijven in Nederland. Hij denkt aan een stapsgewijze samenwerking die uiteindelijk kan leiden tot één distributiebedrijf voor de hele Randstad Holland.

Haijkens zei dit gisteren in een toelichting op zijn Nieuwjaarstoespraak. De schaalvergroting is vooral een gevolg van het beleid van de Europese Commissie voor liberalisering van de energiesector, waardoor de concurrentie toeneemt en bestaande nationale structuren veranderen. Rijnland voert overleg met zusterbedrijven in Den Haag over samenwerking. Haijkens voorziet dat in Nederland, naar het voorbeeld van Rijnland, steeds meer nutsbedrijven die elektriciteit, gas en drinkwater leveren, zullen samengaan.

“Als je kijkt naar het buitenland, zie je heel grote energiebedrijven ontstaan, door een aaneensluiting die de klanten voordeel oplevert. Dat is voor mij wel een voorwaarde, de beste service tegen de laagste kosten. Er mogen geen grote bureauctarieën ontstaan. Binnen een groot distributiebedrijf moet je een decentralisatie in business-units hebben, die dichtbij de afnemers staan. Uit onderzoek is gebleken dat de grens ligt bij een maximum van 80.000 aansluitingen op gas, water en elektriciteit”, aldus Haijkens.

Waterdistributiebedrijven in Nederland verzetten zich nog vaak tegen integratie, zegt de Rijnland-directeur, “maar in Zeeland hebben we al medestanders en de distributie bedrijven in Den Haag zijn zeer geïnteresseerd”.

Haijkens pleit ook voor een samenwerking met de energie-produktiebedrijven om in het kader van het plan-Lubbers (het Energie-Handvest) hulp te bieden bij de oplossing van de energiecrisis in Oost-Europa.