Loon op Zand verwijdert reclamebord met blote dame

LOON OP ZAND, 22 JAN. In Kaatsheuvel is een reclamebord verwijderd waarop een blote vrouw een appel plukt uit een boom. Het bord is verwijderd op aandringen van wethouder J. Broeders van Loon op Zand, waartoe Kaatsheuvel behoort. De wethouder had over het bord een aantal klachten ontvangen, vooral van mensen uit het buurtschap Zuidhollandse Dijk en uit de gemeente Sprang-Capelle, die bij het boodschappen doen in Loon op Zand geconfronteerd werden met de blote, op de rug afgebeelde dame.

De wethouder meent dat de voorstelling, waarin reclame wordt gemaakt voor een Belgische drukkerij en waarop de tekst voorkomt "Waar laat de duivel het drukken', “mensen krenkt voor wie de zondeval een kernbegrip is in hun gelovig denken”. De wethouder zegt winkeliers in het winkelcentrum erop te hebben gewezen dat het handhaven van het bord kan leiden tot het teruglopen van de klandizie. “Mij is bekend dat er mensen zijn, die wegens het bord er hun boodschappen niet meer deden”. Volgens de gemeentelijke woordvoerder zijn in overwegend protestants-christelijke gemeenten de gewraakte borden weggehaald of besluiten daartoe genomen.