Informatie al beschikbaar; Bedrijf stopt met onderzoek naar cholesterol

HAARLEM, 22 JAN. Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Merck en Co Inc. heeft besloten het zogeheten Rocari-onderzoek in Rotterdam niet langer te financieren.

Het gaat om het grootste geneesmiddelenonderzoek dat ooit in Nederland is gehouden. Het onderzoek werd eind 1989 afgekondigd en zou zijn voltooid in 1998. Doel was het onderzoek naar het effect op langere termijn van het cholesterolverlagende middel Zocor (simvastatine), één van de geneesmiddelen uit een nieuwe generatie die de synthese van cholesterol remt.

Nu, na twee jaar, blijkt op grond van vergelijking met andere lopende onderzoeken met overeenkomstige middelen dat de informatie die het Rocari-onderzoek zou opleveren elders aanzienlijk eerder beschikbaar komt. “Dit komt deels omdat de andere onderzoeken in landen worden uitgevoerd waar een hoger percentage aan hart- en vaatziekten voorkomt dan in Nederland,” aldus de Haarlemse vestiging van het bedrijf Merck, Sharp and Dohme.

Het bedrijf stelt wel dat het Rotterdamse onderzoek goed was ontworpen en volgens plan verliep en wijst er op dat de onderzoekers zorg zullen dragen voor de medicatie-voorziening van die mensen die tijdens het onderzoek een sterk verhoogd serumcholesterol bleken te hebben. Vorig jaar en dit jaar zouden 70.000 mannen worden onderzocht op hun serumcholesterol met de bedoeling er uiteindelijk 9.000 uit te lichten die in aanmerking zouden komen voor behandeling met Zocor. Die screening is het kostbaarst van het hele onderzoek, dat in totaal op 49 miljoen gulden was geraamd. De groep van de Erasmusuniversiteit, die bitter teleurgesteld is over de gang van zaken bekijkt nu de mogelijkheid om het project op een andere basis voort te zetten.

Voor het onderzoek was de Stichting Trombose-dienst en Artsenlaboratrium Rotterdam bij het project betrokken. Sinds september vorig jaar had ook de GG en GD van Rotterdam een belangrijk aandeel. Ook bedrijfsgeneeskundige diensten zijn benaderd. Voorts deden de afdelingen huisartsgeneeskunde, cardiologie en interne geneeskunde van het Dijkzigtziekenhuis mee. Verder waren de afdeling interne geneeskunde van het Academisch Ziekenhuis Utrecht en het Leidse Gaubiusinstituut van TNO verbonden aan Rocari. De Stichting ROMERES waarin het project was ondergebracht heeft 25 tot 30 mensen moeten aantrekken. Medisch directeur C. van Winzum van MSD zei vanochtend dat moet worden bezien hoe dit personeel schadeloos kan worden gesteld.