Hulpvraag bij Rode Kruis naar record

UTRECHT, 22 JAN. De vraag om hulp aan het Nederlandse Rode Kruis als gevolg van rampen en oorlogen was nog nooit zo groot.

De conflicten in de Perzische Golf, Afrika en Joegoslavië eisten volop de aandacht van de hulporganisatie. In totaal kwamen 134 verzoeken om hulp binnen tegen 72 in 1990. Aan noodhulp werd in totaal 39,6 miljoen gulden besteed. Een jaar eerder was dat bedrag nog 25,8 miljoen gulden. Aan structurele hulp werd 8,1 miljoen gulden uitgegeven. Eerder verklaarde het Rode Kruis al dat vorig jaar internationaal voor zo'n 331 miljoen gulden aan hulp is verleend. Het komende jaar staat voor de Nederlandse tak van het Rode Kruis vooral in het teken van het 125-jarige bestaan.