Grote steden azen op Instituut voor Vormgeving

AMSTERDAM, 22 JAN. De steden Rotterdam, Amsterdam en Den Haag willen alledrie het nieuw op te richten Instituut voor de Vormgeving binnen de gemeentegrenzen halen. Rotterdam wil het instituut vestigen in een nog te bouwen pand op de hoek van het Eendrachtsplein, in de buurt van het Museum Boymans-van Beuningen. Amsterdam ziet het instituut het liefst in de Beurs van Berlage en Den Haag wil de expositieruimte in het schip van de Grote Kerk onderbrengen en de staf in het Berlage-gebouw.

Volgende week hebben de drie gemeenten apart een gesprek met de Raad voor de Kunst die minister d'Ancona van cultuur zal informeren over de beste vestigingsplaats.

Den Haag heeft een jaar geleden al plannen voor het instituut gepresenteerd waarin de grafische vormgeving een belangrijke plaats inneemt. De gemeente heeft een subsidie van drie miljoen gulden beschikbaar gesteld en een commissie van advies opgericht. De minister liet zaterdag bij de presentatie van het plan voor het Vormgevingsinstituut doorschemeren dat ze een voorkeur voor Den Haag heeft als vestigingsplaats.