Groningen: aanpakken van junks heeft effect

GRONINGEN, 22 JAN. Bijna de helft van de 750 harddrugsgebruikers in de stad Groningen laat zich in zijn gedrag beïnvloeden door politiemaatregelen om overlast en criminaliteit in te dammen. Zo'n 40 procent van hen blijkt niet of nauwelijks crimineel. Dit blijkt uit een onderzoek van het bureau Intraval naar het effect van maatregelen die de drugsproblematiek moeten reguleren, in opdracht van de gemeente Groningen.

De maatregelen worden onderscheiden in criminele preventie, overlastreductie en maatschappelijke begeleiding van de drugsgebruiker. In Groningen wordt sinds november 1990 het "proces verbaal nieuwe methode' gehanteerd, waarbij de politie snel overgaat tot het verbaliseren van drugsdealers. Onder criminaliteitspreventie valt ook inbraakpreventie en verbeterde bewaking van gebouwen. Ter beperking van de overlast van drugsgebruikers geldt in Groningen een zogeheten pandsluitings- en bezoekersverbod in woningen waar drugs wordt verstrekt of wordt gedeald. Dergelijke panden kunnen worden ontruimd als omwonenden overlast ervaren.

Sinds 1989 wordt gratis methadon verstrekt en is er dagelijks gelegenheid spuiten om te ruilen bij de GGD. Volgens onderzoeker B. Bieleman van Intraval blijkt het merendeel van de drugsgebruikers duidelijk te reageren op deze maatregelen. “Uit de interviews die we met gebruikers hielden blijkt dat veel van hen het gevaar en het risico te groot vindt om inbraken te plegen. Ook werd vaak aangegeven dat men nu op methadon kon leven en maatschappelijke hulpverlening positief werkte. De noodzaak om delicten te plegen nam hierdoor mede af.”

De onderzoekers pleitten voor een meer integrale aanpak van het drugsprobleem. Hulpverleners, politie en woningbouwverenigingen zouden meer moeten samenwerken en duidelijke afspraken moeten maken, met name over de informatievoorziening over drugsgebruikers.