Experiment met Zeeuwse bustaxi wordt beëindigd

MIDDELBURG, 22 JAN. Het experiment met bustaxi's als aanvulling op het openbaar vervoer in Zeeuws-Vlaanderen is mislukt.

De taxi's kregen te weinig passagiers, waardoor de kosten in geen verhoudingen stonden tot de baten. Het dagelijks bestuur van de provincie Zeeland heeft dinsdag, op basis van de vervoersgegevens, besloten de proef 1 februari te stoppen. Het experiment heeft een jaar geduurd en kostte 175.000 gulden. Behalve de provincie droegen ook het Rijk, de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en de NV Streekvervoer Zuid West Nederland bij in de kosten van het project. Het aanvullend openbaar vervoer is destijds opgezet om de bereikbaarheid van kleine kernen te vergroten. Een commissie onderzoekt momenteel in opdracht van Verkeer en Waterstaat de mogelijkheden om taxi's buiten de steden als aanvulling op het openbaar vervoer in te schakelen.