Experiment chipkaart krijgt geen vervolg

AMSTERDAM, 22 JAN. De grootschalige praktijkproef met chipkaarten voor elektronisch betalen die in 1989 in Woerden begon, krijgt geen vervolg. De kans dat chipkaarten het gangbare betaalsysteem met magneetstrippassen vervangen, is daardoor uiterst klein geworden.

Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, initiatiefnemer tot de proef, heeft vandaag besloten het project per 1 mei 1992 te beëindigen. Het besluit is ingegeven door de weigering van de banken mee te werken aan verdere experimenten.

De banken die deelnamen aan de Chipcard-proef Woerden beschouwen het experiment als voltooid en de uitkomst als onbevredigend, aldus de begeleidende Stuurgroep. Zij concentreren zich liever, aldus Stuurgroep-voorzitter C.A. Klomp RA, op de inmiddels wijdverbreide magneetstripkaart. Daarin hebben ze immers jarenlang grootscheeps geïnvesteerd.

Klomp, tevens voorzitter van de commissie betalingsverkeer van de Raad voor het Filiaal- en Grootwinkelbedrijf (de grote winkelketens), betreurt het besluit van de banken. “De meeste Nederlandse winkeliers hebben nog niet geïnvesteerd in de apparatuur voor elektronisch betalen. We hebben nu dus alle kans de juiste richting te kiezen. Maar de banken dwingen ons te investeren in technologie van het verleden”, aldus Klomp.

Volgens hem zijn de gebruiksmogelijkheden van de chipkaart veel groter dan die van de oudere, "domme' magneetstrippassen met hun geringe geheugencapaciteit. Techniek en standaarden van de chipkaart zijn volgens Klomp voldoende ontwikkeld om als volwaardig alternatief te dienen.

Grootschalige introductie van chipkaarten vereist volgens ir. J.F.L. Hazelzet, lid van de Stuurgroep namens de banken, meer standaardisatie. Voor uitbreiding van de functies van de chipkaart is volgens hem bovendien een nieuwe infrastructuur nodig, waarover nog nauwelijks gedachten zijn ontwikkeld.