Eredoctoraat TU Delft voor dr. P. Winsemius

Dr. P. Winsemius heeft vandaag in Delft een eredoctoraat van de Technische Universiteit (TU) ontvangen. Dat gebeurde bij de herdenkingsplechtigheid bij het 150-jarig bestaan van de universiteit, waarbij koningin Beatrix aanwezig was. Ter gelegenheid van de diesviering heeft de Technische Universiteit vijf eredoctoraten uitgereikt.

Winsemius krijgt zijn eredoctoraat voor zijn inzet als minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. “Hij is degene geweest die de impasse tussen overheid en bedrijfsleven op milieugebied heeft weten te doorbreken”, aldus de universiteit. Winsemius is volgens de TU gedurende zijn ministerschap van 1982 tot 1986 verdienstelijk geweest door “zijn systematische aanpak, oplossingsgerichtheid en zijn persoonlijke inzet”. Door de problematiek in thema's te groeperen en door prioriteiten te stellen “wist hij orde te scheppen in de aanpak van de milieuchaos”. Winsemius heeft daarmee volgens de universiteit “een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording van de samenleving dat het milieu een gesloten keten vormt”. Hij wist “vervuilers, bestuurders en bestuurden te interesseren voor het ketenbeheer”.

Winsemius keerde na zijn ministerschap terug naar het organisatiebureau McKinsey. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Natuurmonumenten.

Eredoctoraten reikte de Technische Universiteit Delft ook uit aan het Amerikaanse echtpaar Sengers-Levelt voor hun onderzoek naar de overgangsfase van gas-vloeistof. Het van oorsprong Nederlandse echtpaar emigreerde begin jaren zestig naar de Verenigde Staten. Andere eredoctoraten werden uitgereikt aan prof. ir. J.F. Agema, emeritus-hoogleraar civiele techniek aan de TU Delft, en aan de Italiaanse architect Renzo Piano, onder andere mede-ontwerper van het Centre Pompidou in Parijs.