Enige partij Tanzania kiest voor meerpartijenstelsel

DAR ES SALAAM, 22 JAN. De leiding van de enige toegestane partij in Tanzania heeft gisteren besloten de oppositie te legaliseren. Daarmee komt in Tanzania na 27 jaar een einde aan de absolute controle van de Chama Cha Mapinduzi (CCM, Revolutionaire Partij).

Volgens een gisteren uitgegeven verklaring van het partijbestuur zal het besluit volgende maand aan een partijcongres worden voorgelegd, De partijconferentie heeft zich zelden of nooit verzet tegen aanbevelingen van het bestuur, en waarnemers gaan ervan uit dat dit ook ditmaal niet zal gebeuren.

Alle 117 leden van het Uitvoerend Comité van de CCM stemden tijdens een driedaagse bijeenkomst van het partijbestuur in met de legalisering van de oppositie en de beëindiging van het eenpartijsysteem. In zijn aanbeveling waarschuwde het partijbestuur wel dat toekomstige politieke partijen de federatie van het vasteland met Zanzibar niet mogen aanvechten en zich evenmin mogen baseren op godsdienstige, regionale, tribale of rassenbasis. Een aantal Zanzibari prominenten heeft de afgelopen jaren aangedrongen op een grotere vorm van zelfbestuur voor Zanzibar of zelfs op volledige onafhankelijkheid. (AP)