Dreigend ontslag voor 160 werknemers slachterij

EDE, 22 JAN. Ruim 160 werknemers van Stroomberg exportslachterij en vleeswarenfabriek in Ede en Harreveld dreigen een dezer dagen ontslagen te worden zonder dat voor hen een sociaal plan is opgesteld.

De werknemers kregen deze week te horen dat de directie van het bedrijf surseance van betaling heeft aangevraagd. Een bewindvoerder onderhandelt met gegadigden voor overname. Volgens de vakbonden zijn eventuele nieuwe eigenaren echter slechts geinteresseerd in de slachtquota van de slachterij in Ede en niet in overname van het personeel. Zij vrezen een faillissement zonder sociaal plan voor de werknemers.

De Voedingsbond FNV en de Industrie- en Voedingsbond CNV zijn furieus. Zij zijn met de bewindvoerder in onderhandeling gegaan en hebben geeist dat donderdagmiddag helderheid bestaat over de kansen op voortbestaan van het bedrijf. Zij willen dan ook de toezegging hebben dat in geval van faillissement een sociaal plan voor de werknemers wordt opgesteld. Als dat niet het geval is zullen de bonden "harde acties" niet schuwen. Staking is het meest voor de hand liggende actiemiddel, zo hebben ze laten weten. De bonden zijn vooral kwaad, omdat het faillissement uitgesproken dreigt te worden net voor een landelijke regeling voor sanering van varkensslachterijen van kracht wordt.

In Nederland worden wekelijks zo'n 390.000 varkens geslacht, terwijl er slachtcapaciteit voor 450.000 varkens is. De overcapaciteit is is structureel en de sector zelf heeft, verenigd in de Stichting Contingentering Varkensslachterijsector, een saneringsplan opgesteld dat voorziet in een reductie van tussen de 70.000 en 100.000 'haken' in een periode van vier jaar. Daarvoor wordt een saneringsfonds opgezet, waaruit de komende vier jaar circa 80 miljoen gulden gehaald kan worden voor passende maatregelen.