Directeur Aids-stichting tot half mei geschorst

AMSTERDAM, 22 JAN. De rechtbank in Amsterdam heeft gisteren de voorzitter van de stichting Fight for Life, W. Kamp, geschorst tot half mei. De schorsing gebeurde op verzoek van de interim-directeur van de Aids-kliniek, die door de stichting is opgericht, en een bestuurslid van de stichting. Het besluit van de rechtbank vormt een nieuw hoofdstuk in het gevecht dat sinds november vorig jaar in de rechtszaal wordt gevoerd om de zeggenschap over de organisatie.

In de Aidskliniek van Fight for Life worden ongeveer 200 patiënten behandeld met experimentele middelen. Het vonnis van de rechter heeft geen directe invloed op hun behandeling. Het gaat hierbij om medicijnen die nog niet zijn toegelaten op de Nederlandse markt, maar die volgens eerste toepassingen en onderzoeken werkzaam zouden kunnen zijn tegen het Aidsvirus.

De interne strubbelingen tussen oprichter van Fight for Life en stichtingsvoorzitter W. Kamp en de staf van de Aidskliniek begonnen reeds vorig jaar. Volgens de betrokken artsen en later ook de aangetrokken interim-manager bemoeide Kamp zich voortdurend met de dagelijkse gang van zaken in de kliniek. Daardoor zou een onwerkbare situatie zijn ontstaan en dreigden de activiteiten onder druk van de inspectie voor de volksgezondheid zelfs stopgezet te worden. Kamp verweet de kliniek dat het hoofddoel van de stichting, het onderzoek naar alternatieve therapieën tegen Aids, onvoldoende werd gegarandeerd.

In november werd Kamp in een kort geding bevolen geen activiteiten meer te ondernemen die de continuïteit van de kliniek in gevaar kunnen brengen. Volgens de interim-manager en de artsen hield hij zich daar niet aan.