CDA/PvdA: bij handel in BV's notaris inschakelen

DEN HAAG, 22 JAN. De regeringspartijen PvdA en CDA willen dat de overheid strengere maatregelen neemt om fraude in de handel met besloten vennootschappen tegen te gaan. De Kamerleden Vermeend (PvdA) en Van der Burg (CDA) willen dat bij iedere overdracht van aandelen een notaris wordt ingeschakeld.

De beide fractiespecialisten willen dat de notaris eerst een akte opstelt voordat overdracht van aandelen in een vennootschap kan plaatshebben. Volgens hen schrikt zo'n verplichte gang naar een notaris fraudeurs af.

Morgen behandelt de Tweede Kamer het wetsontwerp waarin de overdracht van aandelen in vennootschappen wordt geregeld. Hierin staat niet dat er een notaris aan te pas moet komen. CDA en PvdA vinden dat hierdoor te veel mogelijkheden voor misbruik blijven bestaan. Daarom stellen ze een wetswijziging voor waarbij inschakeling van de notaris verplicht wordt gesteld. In veel andere Europese landen is het opstellen van een notariële akte bij de overdracht van aandelen gebruikelijk. Als straks de Europese eenwording een feit is, loopt Nederland het risico met zijn soepele wetgeving fraudeurs van allerhande pluimage aan te trekken.

Volgens Van der Burg en Vermeend moet de notaris ook onderzoeken wie in het verleden aandeelhouder van een bepaalde BV is geweest en of er toen op malafide wijze aandelen van hand tot hand zijn gegaan.

Het voorstel tot de verplichtstelling van een notariële akte bij de overdracht van aandelen is door de beide Kamerleden zes jaar geleden al gedaan. Samen met hun toenmalige VVD-collega De Grave namen zij een initiatief tot een wetswijziging in die richting. Hun poging stuitte echter op het verzet van de Eerste Kamer.

Behalve het inschakelen van de notaris willen Van der Burg en Vermeend ook aandeelhouders bij wet verplichten zich in een register in te laten schrijven. Op die manier zou kunnen worden achterhaald wie de aandeelhouders van een vennootschap zijn. Voor het instellen van zo'n aandeelhoudersregister moet een apart wetsvoorstel worden gemaakt. PvdA en CDA zullen de regering hierom verzoeken.