"Blunders en geklungel'

Enkele citaten uit het door Groen Links aangevraagde debat over Zuid-Afrika, dat gisteren werd gehouden: Kamerlid Sipkes (Groen Links):

“De afgelopen weken zagen wij vooral politiek geklungel, blunder op blunder, gezichtsverlies van alle kanten. De premier in een onmogelijke positie, de vice-premier die in alle talen zwijgt, een afgang voor het departement en minister van buitenlandse zaken. Geklungel van ongekend hoog niveau.”

Premier Lubbers: “De regering acht het van wezenlijke betekenis dat juist ons land met zijn onbetwiste reputatie op het gebied van het anti-apartheidsbeleid de aanzienlijke voortgang van het veranderingsproces niet slechts erkent, doch ook ter plekke verder aanmoedigt.

Premier Lubbers: “Met al onze waardering en respect voor de betrokken partijen, met name de regering-De Klerk en het ANC, doet naar het oordeel van de regering Nederland er goed aan om daarbij een zekere evenwichtigheid, even handedness, na te streven. Dit betekent dat het er in een bepaalde afweging niet om gaat, naar één partij te luisteren.”

Kamerlid Van Middelkoop (GPV): “Hoe is het mogelijk dat bewindslieden met een zo lange internationale staat van dienst bij zo'n delicate aangelegenheid als de Nederlands-Zuidafrikaanse relatie zulke fouten en vergissingen hebben kunnen begaan? Het is toch jammer.”

Kamerlid Aarts (CDA): “Wij willen de regering nu oproepen om gericht een plan van aanpak te maken met een voor alle partijen bevredigende oplossing. Daar is tijd - ik hoop niet te veel - en rust, alsook wijsheid voor nodig.”