Bij politie-actie 23 illegalen opgespoord

DEN HAAG, 22 JAN. De Haagse politie heeft de afgelopen nacht 23 mensen uit hun huizen gehaald en overgedragen aan de vreemdelingendienst.

Zij bleken allen illegaal in Nederland te verblijven. In acht woonhuizen verspreid over vijf straten in de Schilderswijk werd door een tiental agenten invallen gedaan. Aanleiding voor de invallen was volgens de politie overlast in de buurt. De politie spreekt over klachten die de afgelopen maanden de wijkpolitie bereikten over groepsvorming en geluidsoverlast. Daarbij vermoedde de politie dat het om personen zonder geldige verblijfstitel ging. Van de 23 illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen die opgehaald w, hadden de 22 de Turkse en had één persoon de Surinaamse nationaliteit. Zij zullen door de politie het land worden uitgezet. De politie benadrukt dat het hier geen gerichte actie betreft.