Acquisitieresultaat Min. Econ. Zaken

De staatssecretaris van Economische Zaken, mr. Yvonne C.M.T. van Rooy, heeft tijdens een toespraak in Rotterdam de resultaten bekend gemaakt van de acquisitie-activiteiten van het ministerie in 1991.

In dat jaar is het Commissariaat Buitenlandse Investeringen in Nederland (CBIN) betrokken bij 62 investeringsprojecten. Het met de 62 projekten in 1991 gemoeide investeringsbedrag bedroeg 861 miljoen gulden tegen 811 miljoen gulden in 1990 met 66 projecten. De hiermee gemoeide directe werkgelegenheid lag in 1991 met 2388 volledige arbeidsplaatsen hoger dan de 2091 arbeidsplaatsen die 1990 opleverde. De staatssecretaris noemde het verheugend dat ongeveer 90 procent van het investeringsbedrag en de daarbij betrokken banen in de produktiesector tot stand kwam. Vooral in Japan komt Nederland goed over als vestigingsplaats voor industriële bedrijven. De aandacht vanuit Noord-Amerika taande als gevolg van de Golfcrisis en de Amerikaanse recessie. Het aantal projecten uit die hoek liep terug van 35 in 1990 naar 22 in het afgelopen jaar. Uit Europese landen kwamen 15 projecten waarvan 4 uit Finland, welk land 139 miljoen gulden van de uit Europa afkomstige 207 miljoen gulden voor zijn rekening nam.