Waarde Intereffekt Warrants min 47%

De intrinsieke waarde van het beleggingsfonds Intereffekt Warrants is in 1991 met ongeveer 47 procent gedaald van 194,63 tot 102,73 gulden.

Desondanks steeg het fondsvermogen met ongeveer vijf procent tot 41,4 miljoen gulden. De stijging van het fondsvermogen is het gevolg van de forse groei van het aantal uitstaande aandelen vorig jaar met bijna 100 procent van 202.234 tot 402.748. De grote vraag wordt onder meer verklaard doordat de markt voor Japanse aandelen-warrants historisch gezien extreem goedkoop is geworden. Het fondsvermogen van Intereffekt Warrants was eind 1991 voor 80 procent belegd in Japanse aandelen-warrants. De overige twintig procent werd in liquide middelen aangehouden.

De intrinsieke waarde van Intereffekt 500 daalde in 1991 met ruim zeven procent van 33,54 tot 31,03 gulden. Het vermogen van dit tweede beursgenoteerde fonds van het commissionairshuis nam met 22 procent af tot 37,4 miljoen gulden. Dit was voornamelijk het gevolg van een daling van het aantal uitstaande aandelen van vijftien procent.

De waarde van de aandelen Intereffekt Futures Fund daalde vorig jaar met 2,4 procent van 52,96 dollar tot 51,70 dollar. Als gevolg van de stijging van de dollar betekende het resultaat in guldens een daling met 0,9 procent. Het aantal uitstaande aandelen van dit termijnfonds nam met drie procent af tot 67.795. Het fondsvermogen liep terug naar 3,5 miljoen dollar.