Vrouwen op kantoor niet erg tevreden

AMSTERDAM, 21 JAN. Een te hoge werkdruk, ramen die niet open kunnen, teveel mensen die in en uit lopen en vieze toiletten. Het zijn slechts enkele klachten die op de lijstjes van zogenoemde kantoorvrouwen in de industriële sector te vinden zijn.

In opdracht van de Industriebond FNV hebben twee medewerksters van de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar de positie van vrouwen die kantoorwerk verrichten in diverse industriële bedrijven. De resultaten zijn gistermiddag bekendgemaakt.

Uit het onderzoek blijkt dat men niet kan spreken van alomvattende tevredenheid. Vaak is de kinderopvang onvoldoende georganiseerd, zijn de kansen op promotie gering en vallen seksistische opmerkingen de werkneemsters ten deel.

De vrouwen die kantoorarbeid verrichten, zijn relatief jong. Meer dan de helft is tussen de 20 en 29 jaar. Zaken als kinderopvang, ouderschapsverlof en gastoudergezinnen namen dan ook een belangrijke plaats in het onderzoek in. Bijna de helft van de ondervraagde werkneemsters die kinderen wenst, wil in de toekomst gebruik maken van kinderopvang. Opvallend is dat nu nog vaak familie, buren en kennissen voor het oppassen worden ingeschakeld. Volgens de onderzoeksters spelen het tekort aan opvangplaatsen in kinderdagverblijven en de hoge prijs een belangrijke rol.

Maar al te vaak hebben de vrouwen weinig in de melk te brokkelen, menen de onderzoeksters. Ruim 95 procent van de kantoorvrouwen werkt met een computer en kijkt gemiddeld vier uur per dag naar het beeldscherm. Toch heeft slechts een derde van hen inspraak gehad bij de keuze van programma's of apparatuur. Dertig procent van de vrouwen werkt met computers, maar heeft nooit enige scholing in deze richting gehad.

Volgens de onderzoeksters is het van belang dat meer werkneemsters in niet-traditionele vrouwenberoepen aan de slag gaan. Daarbij denken ze vooral aan technische en leidinggevende functies. Op die manier zouden de vrouwen een stimulans kunnen vormen voor hun collega's in de lagere functies.