"Verwijderingsbijdrage' moet zorgen voor zoveel mogelijk hergebruik van materiaal; Sloopgeld verhoogt prijs auto's met 250 gulden

DEN HAAG, 21 JAN. Automobilisten gaan met ingang van 1994 bij de aanschaf van een nieuwe auto een "verwijderingsbijdrage' van 200 tot 250 gulden betalen. Dat is de kern van een plan dat samenwerkende organisaties in de autobranche vanochtend aan minister Alders (milieubeheer) hebben overhandigd.

De bedoeling is een nieuwe onderneming Auto Recycling BV te stichten, diedoor middel van contracten met demontagebedrijven en door certificaten het slopen van auto's zo moet regelen dat zoveel mogelijk materiaal wordt hergebruikt. De verwijderingsbijdragen leveren deze onderneming op jaarbasis een bedrijfskapitaal van ongeveer 100 miljoen gulden op.

Minister Alders steunt het plan. Het past wat hem betreft in zijn opvatting dat de producent (of importeur) van een produkt daarvoor “van de wieg tot en met het graf” verantwoordelijk is. De overheid neemt op zich voor ondersteunende wetgeving te zorgen, die 1 januari 1994 in werking moet treden. De betrokken branche-organisaties willen op vrijwillige basis al medio 1993 met het systeem aan de slag.

In Nederland worden jaarlijks zo'n 500.000 auto's geïmporteerd of geproduceerd. In de afvalplannen van de overheid staat dat in het jaar 2000 van de 500.000 ton aan materiaal van autowrakken 80 procent moet worden hergebruikt. Blijkens het vanochtend gepresenteerde plan kan ten minste 12 procent van het afval van autowrakken als produkt worden hergebruikt en kan 60 procent van het schroot als materiaal opnieuw worden benut. De resterende 28 procent (140.000 ton), voornamelijk bestaande uit rubber, kunststof en glas kan straks naar schatting voor maximaal de helft worden hergebruikt. De resterende 14 procent moet worden gestort of verbrand. Met een score van 86 procent aan hergebruik voldoet het plan dus ruimschoots aan de toekomstige eisen van de overheid.

Het voorgestelde systeem met een verwijderingsbijdrage maakt een statiegeldregeling voor auto's overbodig, zo onderstreepte vanochtend W.F. van Eijkelenburg, secretaris afdeling auto's van de RAI en lid van de projectgroep die het plan heeft gemaakt. Door middel van de kentekenregistratie en de straks gewijzigde motorrijtuigenbelasting (waarbij het er niet meer toe doet of een auto wel of niet op de weg rijdt) staat een auto net zo lang geregistreerd tot hij is gesloopt. De bedoeling is dat erkende bedrijven straks sloopbewijzen afgeven. Alleen op die manier komt de automobilist af van zijn verplichting motorrijtuigenbelasting te betalen.

Minister Alders sprak vanochtend tegen dat zijn ministerie plannen heeft gehad voor auto's een statiegeldsysteem in te voeren. Wel houdt hij de mogelijkheid achter de hand producenten en importeurs wettelijk te verplichten de auto terug te nemen op het moment dat hij rijp voor de sloop is.