Suriname stemt in met herstelplan economie

PARAMARIBO, 21 JAN. De Surinaamse regering neemt de aanbeveling over van het organisatiebureau Coopers & Lybrand om de munt te devalueren in het kader van een economisch herstelplan. Om ongewenste schokeffecten te voorkomen zal devaluatie echter gefaseerd moeten gebeuren.

Dat zegt de regering in een gisteren gepubliceerde reactie op het rapport van Coopers & Lybrand over de Surinaamse economie. De afgelopen weken lieten enkele partijen die deel uitmaken van de regerende Nieuw-Front-coalitie zich kritisch uit over het rapport, met name over mogelijke devaluatie. De regering noemt het rapport “een werkbaar document”.

De Surinaamse regering heeft de centrale bank inmiddels opgedragen op korte termijn voorstellen te doen om de parallelmarkt (de zwarte valutamarkt) via het officiële bankwezen te laten verlopen. De regering wil dat Coopers & Lybrand voorstellen uitwerkt voor betalingsbalanssteun, waarmee de overheid kan interveniëren op de valutamarkt. Dat zou nodig zijn om de wisselkoers tot een aanzienlijk lager niveau terug te brengen dan de 17 gulden Surinaams per dollar (de huidige zwarte koers) die het bureau voorstelt. Voordeel daarvan is dat het herstelprogramma aanvaardbaarder wordt voor de vakcentrales, producenten en vertegenwoordigers van sociale en religieuze groepen.

De regering onderschrijft de noodzaak om het overheidstekort en de monetaire financiering daarvan te bedwingen. Ze wil ernst maken met structurele vermindering van de overheidsuitgaven. Daarbij wordt gedacht aan privatisering van staatsbedrijven. Een commissie gaat met de bauxietmaatschappijen onderhandelen over een nieuw belastingregime.