Supporters

In NRC Handelsblad van 20 januari lees ik dat de NS een groep van 120 voetbalsupporters (van wie de meesten volgens de NS waren voorzien van een OV-studentenkaart) nadat zij voor ernstige overlast hadden gezorgd, keurig netjes met - nota bene - een apart treinstel weer naar Groningen heeft teruggebracht.

Uiteraard is het treinstel - waarvan de NS er mede door de invoering van de OV-studentenkaart een groot aantal tekort komt - hierbij gesneuveld.

De op dat moment beschikbare politiemacht had niet moeten worden gebruikt om de supporters terug te begeleiden, maar om arrestaties te verrichten of supporters de verdere toegang tot het station te ontzeggen, dat had ons in ieder geval een kostbaar treinstel gescheeld. De officier van justitie vond arrestaties na de sloop van het treinstel zinloos gezien de omvang van de groep en de daarmee samenhangende bewijsproblematiek. In het hoofdredactioneel commentaar schrijft deze krant: “De rechtsstaat is in deze situatie de prijs van een treinstel waard”. Hiermee worden de zaken op hun kop gezet, de rechtsstaat is de prijs van een groot aantal misschien tevergeefs gevoerde strafzaken waard. Niet geprobeerd is altijd misgeschoten. Het meest bedreigende voor de rechtsstaat is de ongekende service die voetbalvandalen - in tegenstelling tot de gewone reiziger - nog van de NS krijgen en de slapte bij justitie die bij een wat moeilijke bewijsvoering bij ernstige strafbare feiten, meteen het hoofd in de schoot legt.