Stellingen gevraagd, een oproep aan de lezers

Debatteren is een aangenaam tijdverdrijf, het stimuleert de openbare discussie en dient bovenal een educatief doel. Drie redenen voor studenten van de Rijksuniversiteit Leiden om in samenwerking met de universiteit van Groningen van 10 tot en met 14 februari The European Debate Championships (EDC) te organiseren. Teams van twee personen uit alle landen van Europa (dus ook Oost-Europa) zullen er met elkaar in debat gaan over kort tevoren opgegeven stellingen.

Vorig jaar werden de European Debate Championships voor het eerst gehouden, in Kopenhagen. Toen was er nog geen zicht op een jaarlijkse herhaling van het evenement, maar de Leidenaren hebben wel plannen in die richting. Dit jaar zal daarom voor het eerst een wisselbeker worden uitgereikt aan de finalisten.

Er zal worden gedebatteerd volgens de regels van het Britse parlementaire debat. Dat wil zeggen dat de sprekers eerst afzonderlijk enkele minuten spreektijd krijgen om daarna vijf minuten in vrij debat elkaar te bestrijden. Een jury bepaalt wie als winnaar uit het debat komt.

Lezers van NRC Handelsblad kunnen hun bijdrage leveren aan het toernooi door stellingen te bedenken waarover gedebatteerd kan worden. De inzenders van de vijftien door de jury als beste bestempelde stellingen krijgen een uitnodiging om de finale in het Academiegebouw van de Leidse universiteit bij te wonen.

De stellingen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

er moeten verschillende meningen over de stellingen mogelijk zijn;

de stelling moet een filosofisch dan wel een actueel probleem beschrijven maar mag van de deelnemers geen buitengewone kennis vergen.

Verder mag de stelling niet meer dan 20 woorden lang zijn en moet ze bij voorkeur in het Engels aangeleverd worden.

Inzendingen voor 27 januari naar: European Debating Federation, Postbus 11208, 2301 EE Leiden.

De winnaars krijgen hun uitnodiging voor de finale thuis gestuurd. Overigens: over de uitslag kan niet worden gedebatteerd.