Samensmelting in adviseringsbranche

De managementadviesbureaus Leyer & Weerstra en haar volledige dochter Public Affairs Consultants (PAC) zullen samengaan met TRN Management Consultants.

Deze behoort tot de TRN Groep, een van de grote accountantsorganisaties in ons land. De TRN Groep op haar beurt maakt deel uit van DRT International, een uit Canada stammend accountantsconglomeraat dat behalve in Amerika en Europa ook in het Verre Oosten sterk vertegenwoordigd is.

Door deze fusie ontstaat een adviesgroep met in totaal 130 medewerkers in ons land en een verwachte omzet in 1992 van ongeveer 27 miljoen gulden.

Drs. J.H. Leyer, oprichter en algemeen direkteur van Leyer & Weerstra, wordt bestuursvoorzitter van TRN Management Consultants (TRN MC). Het nieuwe hoofdkantoor komt in Amsterdam.

Leyer en Weerstra met kantoren in Amsterdam, Den Haag en Brussel, is gespecialiseerd in marktstrategie, structuur- en bestuursvraagstukken, PAC in advisering van bedrijven in relatie met de EG, overheden en belangengroeperingen terwijl TRN zich op een breed terrein met advisering bezig houdt.