Rebellen El Salvador: geen generaal pardon

SAN SALVADOR, 21 JAN. Het Salvadoraanse bevrijdingsfront FMLN verwerpt een algehele amnestie voor oorlogsmisdaden die zijn begaan tijdens de burgeroorlog in het land (1979-1992). De Salvadoraanse regeringspartij Arena heeft daarom gevraagd, nadat regering en rebellen op 16 januari met een vredesakkoord de twaalf jaar oude burgeroorlog beëindigden.

Volgens Joaquin Villalobos, opperbevelhebber van het FMLN, komt dat neer op het “uitschrijven van een blanco cheque voor moordenaars”. Het FMLN houdt het Salvadoraanse leger verantwoordelijk voor talrijke schendingen van de mensenrechten. Voor de guerrilleros van het FMLN geldt volgens het vredesakkoord reeds een amnestie.

De Amerikaanse politiek met betrekking tot El Salvador is grotendeels een fiasco geweest. Tot deze conclusie komt het Amerikaanse onderzoeksinstituut Rand in een vorige week verschenen rapport.

De Rand Corporation, een hoofdzakelijk door het Pentagon gefinancierde "denktank' van conservatieve signatuur, zegt dat de Verenigde Staten zich vergist hebben door te verwachten dat “militaire steun en politieke hervormingen konden samengaan”.

Sinds 1979 hebben de VS het Salvadoraanse regime met in totaal zes miljard dollar gesteund. Volgens het Rand-instituut zijn de VS daarmee “in een val gelopen”, want de Salvadoranen beseften dat de door de VS gevraagde politieke hervormingen - onder meer vanwege de schending van de mensenrechten - altijd minder zwaar zouden wegen dan een mogelijke overwinning van het FMLN, aldus het rapport.

Pas nadat de VN gingen bemiddelen in het conflict heeft de Amerikaanse politiek een gunstige wending gekregen, zo zegt het Rand-instituut. (AFP)