Premier van Georgië zegt te bemiddelen; Gamsachoerdia zou uit zijn op asiel in Europa

TBILISI, 21 JAN. In de machtsstrijd in Georgië lijken de aanhangers van de verdreven president Gamsachoerdia aan de verliezende hand. Volgens premier Tengiz Sigua hebben zijn vertegenwoordigers de regering gevraagd te helpen bij het zoeken van een asielbestemming voor Gamsachoerdia in het Westen.

Gamsachoerdia, die op 16 januari na een belegering van twee weken uit Tbilisi werd verdreven en die zich na een kort verblijf in Armenië ergens in het westen van Georgië schuilhoudt, heeft zich sinds zijn terugkeer naar zijn land nog nergens in de openbaarheid vertoond. Gisteren werd gemeld dat hij naar Grozny, de hoofdstad van Tsjetsjenië, was vertrokken. Tengiz Sigua, de leider van het bewind dat na zijn verdrijving de macht in handen heeft, zei later gisteren evenwel dat Gamsachoerdia zich waarschijnlijk in de buurt van Gali bevindt, rond 260 kilometer ten westen van Tbilisi. Sigua schatte de kans dat er een Westers land kan worden gevonden dat bereid is Gamsachoerdia asiel te verlenen, niet hoog in. “Het feit dat zijn vertegenwoordigers ons vragen te bemiddelen betekent dat hij nog geen positieve signalen uit het Westen heeft ontvangen. Van de Armeense autoriteiten hadden we al begrepen dat geen enkel Westers land de wens te kennen heeft gegeven hem binnen te laten.”

Zjaba Josseliani, de leider van de strijdkrachten van het nieuwe bewind, zei gisteren te verwachten dat de machtsstrijd binnen enkele dagen is beslecht. Hij zei dit in Samtredia, tachtig kilometer ten zuidoosten van de stad Zoegdidi, waar de strijdkrachten van Gamsachoerdia zijn geconcentreerd. Er is tot dusverre nog geen sprake geweest van vuurcontact tussen troepen van het nieuwe bewind en aanhangers van Gamsachoerdia, met uitzondering van een kort vuurgevecht in Samtredia, dat zaterdagavond door Josseliani's troepen werd veroverd. Daarbij vielen twee doden en zes gewonden.

In Zuid-Ossetië hebben de Osseetse inwoners zondag in een referendum gestemd over de toekomst van hun gebied, dat deel uitmaakt van Georgië maar dat zijn beperkte autonomie onder het bewind van Gamsachoerdia is kwijtgeraakt. Gisteren werd gemeld dat negentig procent van de Osseten aan het referendum heeft deelgenomen en dat “een overweldigende meerderheid” zich heeft uitgesproken voor afscheiding van Georgië en aansluiting bij Rusland. De Georgische autoriteiten hebben laten weten het referendum als illegaal te beschouwen. Het nieuwe Georgische bewind is, net als dat van Gamsachoerdia, tegen afscheiding van Zuid-Ossetië. (AFP, Reuter, UPI)