Polikliniek krijgt ƒ 25 bij eerste bezoek

UTRECHT, 21 JAN. Patiënten die in de polikliniek voor het eerst op het spreekuur van een specialist komen, moeten sinds 1 januari 25 gulden betalen. Het bedrag wordt zowel door de ziekenfondsen als door de particuliere verzekeraars vergoed, de opbrengst gaat naar de ziekenhuizen.

Ziekenhuizen kregen tot dit jaar geen vergoeding voor het eerste bezoek aan de polikliniek. De ziekenhuisbudgetten gaan door de maatregel niet omhoog, omdat de 25 gulden in mindering wordt gebracht op de verpleegprijs. Het bedrag staat los van de consult-kosten bij de specialist.

Ziekenfondsverzekerden merken er niets van omdat de rekening rechtstreeks naar het fonds gaat. Ook particulier verzekerden kunnen dit bedrag, dat afzonderlijk op de nota van de specialist wordt vermeld, bij hun verzekeraar als ziekenhuisrekening declareren. Alleen verzekerden met een eigen risico lopen de kans dat zij zo weinig medische kosten maken dat zij het maximum van hun eigen risico niet halen en de 25 gulden uit eigen zak moeten betalen. Bij de overkoepelende organisatie van particuliere ziektekostenverzekeraars, het KLOZ, verwacht men dat dit een zeer kleine groep, zo niet enkele individuele verzekerden zal treffen.

Het gaat niet om een eigen bijdrage, maar om een administratieve maatregel. De 25 gulden per eerste poli-bezoek is bestemd voor de ziekenhuizen, die met de ziektekostenverzekeraars hebben afgesproken dat zij een betere registratie van eerste polikliniekbezoeken zullen opzetten. Dat houdt verband met wijzigingen in het vaststellen van hun budgetten. Deze vaste jaarbedragen die alle ziekenhuizen krijgen zullen de komende jaren geleidelijk steeds meer worden afgestemd op de werkelijke kosten.

Tot nu toe hebben de ziekenhuistarieven weinig te maken met de werkelijke kosten. Uit de verpleegprijs, die per ziekenhuis kan variëren van 500 tot 1.000 gulden per dag, worden vrijwel alle kosten betaald die in het ziekenhuis worden gemaakt. Volgens de overkoepelende organisaties van ziekenhuizen en verzekeraars is de nieuwe maatregel een eerste stap op weg naar een betere kostprijsberekening bij het opstellen van de ziekenhuisbudgetten.

De Landelijke Specialisten Vereniging (LSV, ongeveer 7.000 leden) is “ongelukkig” met de regeling, die buiten de LSV om tot stand is gekomen. Het bestuur wil de maatregel nog met ziekenhuizen en verzekeraars bespreken. “Het is ons dwingend opgelegd, we hoorden er begin januari ook pas voor het eerst van”, aldus een woordvoerster van de LSV. De vereniging gaat ervan uit dat de registratie op een voor de specialist niet belastende manier zal gebeuren, bijvoorbeeld door het zetten van een paraaf op een formulier. Ze vindt ook dat de ziekenhuizen zelf moeten uitleggen waarom de 25 gulden moet worden betaald, zodat “ongewenste discussies” op het spreekuur kunnen worden voorkomen.