Minimumuitkering

De commissie Wolfson in de PvdA stelt vast dat 80 procent van de uitkeringstrekkers een minimumuitkering heeft. Toch is zij tegenstander van het zogeheten ministelsel dat alleen minimumuitkeringen wettelijk garandeert.

Zij kiest dus voor de resterende 20 procent die een boven minimale uitkering heeft. Niet laakbaar, maar wel verbazingwekkend voor een linkse partijcommissie. In die groep van tachtig procent zit overigens ook een grote groep voormalige zelfstandigen, mensen die al sinds jaar en dag in een ministelsel leven omdat zij bij arbeidsongeschiktheid alleen een AAW uitkering krijgen en zich voor een hogere uitkering moeten bijverzekeren. Zij moeten ook zelf zorgen voor een ziektekostenverzekering en een uitkering bij ziekte. Over deze ongemakken hoort men ze weinig klagen.