Milieu-impuls voor het Groene Hart

DEN HAAG, 21 JAN. Het rijk en de drie Randstadprovincies steken de komende 25 jaar 1,9 miljard gulden in het Groene Hart, het open middengebied in het westen van Nederland. Met verwachte bijdragen van gemeenten, waterschappen en bedrijven wordt aan de ontwikkeling van het Groene Hart in totaal 2,5 miljard besteed.

De plannen voorzien onder meer in de aanleg van twee omvangrijke bosgebieden bij Zoetermeer en de Haarlemmermeer, geluidsluwe fietsroutes en doorgaande vaarroutes.

De drie provincies en het rijk hebben hierover vanochtend een akkoord ondertekend. Namens de provincies deed de Zuidhollandse gedeputeerde Stolker-Nanninga dat en namens het kabinet de ministers Alders en Bukman. De ontwikkeling in het Groene Hart wordt beschouwd als tegenwicht voor de groei van de Randstad, waar de komende 25 jaar 600.000 tot 700.000 woningen worden gebouwd. Stolker-Nanninga omschrijft het Groene Hart als “binnentuin van de Randstad”, maar noemt het een voorwaarde dat er “liefst vandaag nog” een einde komt aan de verstedelijking van dit middengebied.

In de ruimtelijke visie die rijk en provincies nu op het Groene Hart hebben ontwikkeld, wordt het gebied verdeeld in vier stukken voor de ontwikkeling van natuur en recreatie met ecologische verbindingszones daartussen. Veertien projecten moeten aan die visie concreet gestalte geven. In de plannen en het bestuursakkoord is rekening gehouden met de aanleg van een tracé voor de hoge-snelheidstrein tussen Amsterdam en Rotterdam (als onderdeel van de lijn naar Parijs). Daarover zijn het kabinet, dat voorlopig voor een nieuw tracé ten westen of ten oosten van Zoetermeer is, en de provincie Zuid-Holland (tegen) het overigens nog niet eens.