Metaalwerkgevers: zieken moeten vakantie inleveren

ROTTERDAM, 21 JAN. De werkgevers in de metaalnijverheid willen dat werknemers per ziekmelding een vrije dag inleveren (met een maximum van vier per jaar) en dat de aanvullingen op het ziekengeld worden beperkt.

Deze voorstellen hebben de werkgevers, verenigd in de Federatie van Werkgeversorganisaties in de Metaalnijverheid (FWM), gedaan voor het overleg over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de 275.000 werknemers in de metaalnijverheid (onder anderen monteurs, loodgieters, elektriciens, installateurs). Dit overleg start begin volgende maand.

Zieke werknemers krijgen het wettelijk ziekengeld (70 procent) momenteel aangevuld tot hun volledige loon. De werkgevers willen “een duidelijke versobering” van deze regeling. De uiteindelijke invulling willen ze laten afhangen van de andere CAO-afspraken, zegt werkgeversonderhandelaar drs. L.B.E. Vonk.

De grootste vakbond in de metaalnijverheid, de Industriebond FNV, sprak zich vorige week uit tegen beperking van de rechten vcan zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Uitbreiding van de bestaande regeling voor vervroegd uittreden (bij 59 jaar) tot werknemers met 40 dienstjaren, zoals de bond bepleit, is voor de werkgevers alleen bespreekbaar op voorwaarde dat de werkgevers niet meer dan 2 procent Vut-premie hoeven te betalen. Die limiet wordt dit jaar bereikt, aldus Vonk.