Herplaatsing aandelen United Dutch Group

De ter beurze van Amsterdam genoteerde United Dutch Group (UDG) bericht dat het Britse Beaverbrook Consortium Ltd hen heeft medegedeeld dat zij geen meerderheidsbelang meer hebben in UDG.

Een deel van het belang van Beaverbrook is herplaatst bij institutionele beleggers en andere investeerders in Europa waardoor dit is teruggebracht van 54 tot 34 procent. Beaverbrook had het belang in United Dutch in juni 1991 verworven door de verkoop van Demarara Timbers aan UDG.

United Dutch voldeed de aankoopsom met eigen aandelen.

UDG wil op milieuvriendelijke wijze hout winnen in het Zuidamerikaanse Guyana. Behalve grote grondstukken met tropisch regenwoud in Guyana omvat Demarara Timbers onder meer een energiecentrale en een zaagmolen.

UDG heeft verder medegedeeld dat een regeling is getroffen inzake het krediet dat in mei 1991 is verstrekt aan de koper van Albertine (11.000 appartementen in Parijs). Van de aankoopsom van 210 miljoen gulden is destijds 95 miljoen gulden voldaan in contanten. Voor het restant van 115 miljoen gulden heeft UDG een leverancierskrediet verstrekt.

De regeling behelst dat UDG nu voor 64 miljoen gulden aan converteerbare obligaties in handen heeft van Pierre 1er Participations, een dochteronderneming van Groupe Pierre Premier, een grote Franse onroerend-goedmaatschappij die in handen is van onder meer Crédit Lyonnais en Banque Nationale de Paris. Of hiermee wordt gesuggereerd dat Pierre 1er Participations ook de koper is van de appartementen is niet duidelijk. United Dutch had niets toe te voegen aan het uitgegeven persbericht. United Dutch heeft voorts bekend gemaakt dat het onlangs een lening heeft afgesloten van 50 miljoen gulden met een looptijd van vijf jaar, benodigd als werkkapitaal.