Groenendijk ziet winst 6,7 pct stijgen

Groenendijk Yellowcabin uit Ridderkerk (verhuur van verplaatsbare ruimtes) heeft zijn winst en omzet in 1991 zien stijgen. De winst steeg met 6,7 procent van 8,9 tot 9,5 miljoen gulden, terwijl de omzet met 26 procent toenam tot 57,6 miljoen gulden. Per aandeel steeg de winst met 4,9 procent van 4,11 tot 4,31 gulden.

De omzetgroei is voornamelijk het gevolg van expansie in Duitsland en Frankrijk. In België kon geen groei worden bereikt. Aarzeling in de markt, toegenomen concurrentie en achterblijvende omzetten bij enkele grote klanten waren daar volgens Groenendijk de voornaamste oorzaken van. Ook in Nederland was enige aarzeling merkbaar.

Groenendijk investeerde in 1991 28 miljoen gulden in "yellowcabins' en vrachtwagens. Het verhuurpark nam met 1.400 stuks toe tot 9.500. Het inmiddels in gebruik genomen distributiecentrum in Moerdijk vergde een investering van 6,5 miljoen gulden.

Aandelen Groenendijk worden verhandeld op de officiële parallelmarkt van Amsterdam.