Griekenland poogt orde op zaken te stellen bij overheid

ATHENE, 21 NOV. Het economische herstel van Griekenland, het EG-land met het hoogste begrotingstekort in procenten van het nationale inkomen, moet worden versneld met het oog op de eenwording van de EG-markt per 1 januari 1993. Dit staat in de begroting van Griekenland voor dit jaar, die gisteren is ingediend bij het Griekse parlement. Ambtenaren krijgen geen salarisverhoging en de tarieven van de openbare diensten gaan fors omhoog.

De ongeveer 164.000 ambtenaren gaan er dit jaar weliswaar in salaris niet op vooruit, maar ze krijgen wel 18.000 drachme (180 gulden) in twee termijnen. Pensioenen worden dit jaar tweemaal verhoogd, telkens met drie procent. De tarieven van de openbare diensten stijgen met zeven procent. Posttarieven worden vijftien procent duurder, evenals de tarieven voor de binnenlandse vluchten van Olympic Airways.

De inkomstenbelasting gaat flink omlaag, maar daar staat een eenmalige heffing op onroerend goed tegenover. Bovendien komen er strenge straffen te staan op belastingontduiking. Het ontduiken van belastingen wordt de belangrijkste oorzaak van de lage overheidsinkomsten genoemd. Geschat wordt dat in het zwarte circuit veertig tot zestig procent van alle economische transacties wordt gepleegd.

Griekenland heeft een staatsschuld van meer dan honderd procent van zijn bruto nationale produkt. In de afgelopen tien jaar is die met meer dan 250 procent gestegen tot 110 procent van het bnp, waarvoor de socialistische regering van oud-premier Papandreou de grootste verantwoordelijkheid draagt. (Reuter)