Emery als laatste koerier weg van vliegveld Beek

BEEK, 21 JAN. Het Amerikaanse koeriersbedrijf Emery Worldwide zal op 1 maart verhuizen van Maastricht Airport naar het Brusselse vliegveld Zaventem. Daarmee verliest de Zuidlimburgse luchthaven het laatste belangrijke koeriersbedrijf dat gebruik maakt van de nachtvluchtvergunning op Beek.

Emery wil op Zaventem zijn transatlantische vluchten combineren met het grotere koeriersbedrijf DHL, dat al jaren geleden van Maastricht naar Brussel is verhuisd.

Door het vertrek van Emery gaan volgens een schatting van de directie van de luchthaven 150 arbeidsplaatsen verloren. Bij Emery zelf worden 25 banen geschrapt, bij de luchthaven vervallen 37 van de 150 arbeidsplaatsen en bij ondersteunende diensten nog eens 20. Bij diverse transportbedrijven die de aangevoerde vracht uit de Verenigde Staten distribueren, zullen naar schatting 75 banen verdwijnen.

Als redenen voor het vertrek noemt de directie van Emery behalve economische motieven de beperkingen die gelden voor het gebruik van de luchthaven. De huidige noord-zuidbaan is te kort om een vliegtuig met volle brandstoftanks te laten vertrekken, zodat een tussenlanding in Engeland noodzakelijk is. Bovendien bestaat er nog steeds geen duidelijkheid over de aanlag van de langere oost-westbaan. De directie van de luchthaven rekent erop dat de baan er in 1997 ligt, maar voor die tijd moet nog een moeizame procedure worden doorlopen. Zo is er bij voorbeeld nog steeds geen duidelijkheid over de geluidsnormen waaraaan de baan moet voldoen.

De afgelopen jaren is Maastricht Airport ook al de klandizie van de koeriersbedrijven XP, Aerolink en Elan-DHL kwijtgeraakt. Behalve de bundeling van belangen met een grotere maatschappij was steeds de overweging in het spel dat de vooruitzichten op betere faciliteiten in Maastricht ontbraken.

Emery heeft sinds 1986 een vervoerscentrum in Beek opgevouwd, vanwaar luchtvracht van alllerlei aard uit de Verenigde Staten 's nachts met kleinere vliegtuigen wordt verspreid over Europa en vice versa Europese vracht werd verzameld voor vervoer naar de VS.

Volgens luchthavendirecteur W. Jense zal het vertrek van de laatste koeriersdienst geen invloed hebben op de beslissing over de economische haalbaarheid van de nieuwe baan, die oorspronkelijk was berekend op het 'express-scenario', waarin een voorname plaats was ingeruimd voor het expressgoederenvervoer.