Demjanjuk moet in gevangenis blijven

JERUZALEM, 21 JAN. Het Israelische Hooggerechtshof heeft vooralsnog geweigerd de als kampbewaker in Treblinka terdoodveroordeelde John Demjanjuk in vrijheid te stellen.

Demjanjuks advocaat had daar vorige week om gevraagd op grond van nieuw bewijsmateriaal dat volgens hem aantoont dat zijn cliënt in de Tweede Wereldoorlog weliswaar kampbewaker is geweest, maar niet in Treblinka. Het Hof gaf aanklager en verdediging tevens nog drie weken de tijd om verder te werken aan bewijsmateriaal tegen of voor Demjanjuk. Er werd geen datum vastgesteld voor een nieuwe zitting. (Reuter, AP)